Budowa Publicznego Przedszkola i Żłobka Maluch w Tarnówce

2021-2023

6 029 462,05 zł

Zadanie realizowane był w latach 2021-2023 Koszt całkowity inwestycji  6.029.462,05…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Płytnica wraz modernizacją stacji uzdatniania wody w Tarnówce

2023-2024

5 323 561,68 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 Koszt całkowity inwestycji  5.323.561,68…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Tarnówce

2024

4 710 000,00 zł

Zadanie zrealizowane zostanie  w roku 2024 Planowany koszt całkowity inwestycji…

Zobacz inwestycję

Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy boisku sportowym w miejscowości Tarnówka

2024

3 778 000,00 zł

Zadanie zrealizowane zostanie  w roku 2024 Planowany koszt całkowity inwestycji…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Tarnówka

2023

2 769 947,54 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 Koszt całkowity inwestycji  2.769.947,54…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka

2018

2 640 478,72 zł

Zadanie realizowane było w roku 2018 Koszt całkowity 2.640.478,72 zł…

Zobacz inwestycję

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec

2023 - 2024

2 516 800,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 - 2024 Koszt całkowity…

Zobacz inwestycję

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bartoszkowo

2023-2024

1 677 720,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 Koszt całkowity inwestycji  1.677.720,00…

Zobacz inwestycję

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni

2018

1 651 406,49 zł

Zadanie realizowane było w roku 2018 Koszt całkowity 1.651.406,49 zł…

Zobacz inwestycję

Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń sportowych w m. Tarnówka

2021-2022

1 357 714,95 zł

Zadanie realizowane było w latach 2021-2022 Koszt całkowity inwestycji  1.357.714,95…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomiarki

2024

1 300 000,00 zł

Zadanie zrealizowane zostanie  w roku 2024 Planowany koszt całkowity inwestycji…

Zobacz inwestycję

Budowa sali wiejskiej w miejscowości Bartoszkowo

2024

1 200 000,00 zł

Zadanie zrealizowane zostanie  w roku 2024 Planowany koszt całkowity inwestycji…

Zobacz inwestycję

Modernizacja ul. Fabrycznej

2017

994 096,09 zł

Zadanie realizowane było w roku 2017 Koszt całkowity inwestycji  994.096,09…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi w m. Sokolna

2023-2024

981 421,81 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 Koszt całkowity inwestycji 981.421,81…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annopole

2023

807 999,99 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 Koszt całkowity inwestycji  807.999,99…

Zobacz inwestycję

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecemin

2024

706 000,00 zł

Zadanie zrealizowane zostanie  w roku 2024 Planowany koszt całkowity inwestycji…

Zobacz inwestycję

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Węgiercach

2022-2023

546 087,01 zł

Zadanie realizowane było w latach 2022-2023 Koszt całkowity inwestycji  546.087,01…

Zobacz inwestycję

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sokolna

2024

495 001,00 zł

Zadanie zrealizowane zostanie  w roku 2024 Pozyskane dofinansowanie  495.001,00 zł…

Zobacz inwestycję

Budowa remizy oraz placu przy remizie OSP Osówka wraz z modernizacją bram wjazdowych do budynku

2021-2022

477 780,00 zł

Zadanie realizowane był w latach 2021-2022 Koszt całkowity inwestycji  477.780,00…

Zobacz inwestycję

Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Tarnówka oświetlenia

2024

440 800,00 zł

Zadanie zrealizowane zostanie  w roku 2024 Planowany koszt całkowity inwestycji …

Zobacz inwestycję

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Tarnówce

2017

420 260,23 zł

Zadanie realizowane było w roku 2017 Koszt całkowity inwestycji  420.260,23…

Zobacz inwestycję

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Płytnicy

2024

400 000,00 zł

Zadanie zrealizowane zostanie  w roku 2024 Pozyskane dofinansowanie  400.000,00 zł…

Zobacz inwestycję

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica

2018

356 823,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2018 Koszt całkowity 356.823,00 zł…

Zobacz inwestycję

Zakup koparko- ładowarki

2023

307 377,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 Koszt całkowity inwestycji  307.377,00…

Zobacz inwestycję

Wsparcie finansowe jednostek powiatowych: Policji, Straży Pożarnej, Szpitala

2016-2023

305 071,93 zł

Zadanie realizowane było w latach 2016-2023 Koszt całkowity sfinansowany z…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piecewo

2023

280 529,83 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 Koszt całkowity inwestycji  280.529,83…

Zobacz inwestycję

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m w obrębie Ptusza, Płytnica, Annopole

2019

270 632,24 zł

Zadanie realizowane było w roku 2019 Koszt całkowity inwestycji  270.632.24…

Zobacz inwestycję

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecewie

2024

268 721,00 zł

Zadanie zrealizowane zostanie  w roku 2024 Pozyskane dofinansowanie  268.721,00 zł…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ptusza

2021

267 745,55 zł

Zadanie realizowane było w roku 2021 Koszt całkowity inwestycji  267.745,55…

Zobacz inwestycję

Remont i adaptacja budynku na placówkę „Senior+”

2020- 2023

261 767,00 zł

Zadanie realizowane było w latach 2020-2023 Koszt całkowity inwestycji  261.767,00…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartoszkowo

2022

260 385,96 zł

Zadanie realizowane było w roku 2022 Koszt całkowity inwestycji  260.385,96…

Zobacz inwestycję

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Plecemin

2022

256 442,27 zł

Zadanie realizowane było w roku 2022 Koszt całkowity inwestycji  256.442,27…

Zobacz inwestycję

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowiec

2018

247 599,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2018 Koszt całkowity 247.599,00 zł…

Zobacz inwestycję

Budowa Motylowego Parku w Tarnówce

2022-2023

247 474,38 zł

Zadanie realizowane było w latach 2022-2023 Koszt całkowity inwestycji  247.474,38…

Zobacz inwestycję

Remont nawierzchni ul. Pocztowa

2023

225 489,01 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 Koszt całkowity inwestycji  225.489,01…

Zobacz inwestycję

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie

2018

222 630,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2018 Koszt całkowity 222.630,00 zł…

Zobacz inwestycję

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m

2016

222 293,98 zł

Zadanie realizowane było w roku 2016 Koszt całkowity inwestycji  222.293,98…

Zobacz inwestycję

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnówce

2024

180 237,00 zł

Zadanie zrealizowane zostanie  w roku 2024 Pozyskane dofinansowanie  180.237,00 zł…

Zobacz inwestycję

Renowacja terenu przy wiacie rekreacyjnej oraz montaż lamp solarnych przy terenach rekreacyjnych w sołectwie Ptusza

2024

177 183,08 zł

Zadanie zrealizowane zostanie  w roku 2024 Planowany koszt całkowity inwestycji …

Zobacz inwestycję

Ekologiczna wiata z tarasem widokowym w miejscowości Płytnica

2024

177 179,83 zł

Zadanie zrealizowane zostanie  w roku 2024 Planowany koszt całkowity inwestycji…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sokolna – Paruszka

2023

167 772,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 Koszt całkowity inwestycji  167.772…

Zobacz inwestycję

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Tarnówka – Bartoszkowo

2020

165 012,50 zł

Zadanie realizowane było w roku 2020 Koszt całkowity inwestycji  165.012,50…

Zobacz inwestycję

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m, oznaczona w ewidencji gruntów jako obręb Tarnówka (m. Tarnowiec)

2022

153 750,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2022 Koszt całkowity inwestycji  153.750,00…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi dz. Nr 78 w Ptuszy

2021

152 248,40 zł

Zadanie realizowane było w roku 2021 Koszt całkowity inwestycji  -…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bartoszkowa

2017

149 961,60 zł

Zadanie realizowane było w roku 2017 Koszt całkowity inwestycji  149.961,60…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarnowskim Młynie

2018

140 712,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2018 Koszt całkowity inwestycji  140.712,00…

Zobacz inwestycję

Termomodernizacja budynku oraz przebudowa podjazdu OSP Tarnówka

2021

129 376,96 zł

Zadanie realizowane było w roku 2021 Koszt całkowity inwestycji  129.376,96…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Płytnica

2017

128 998,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2017 Koszt całkowity inwestycji  128.998…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi w m. Tarnowiec

2022

125 687,29 zł

Zadanie realizowane było w roku 2022 Koszt całkowity inwestycji  125.687,29…

Zobacz inwestycję

Wykonanie ekologicznego muralu zewnętrznego na budynku hali sportowej w miejscowości Tarnówka

2023

124 000,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 Koszt całkowity inwestycji  124.000,00…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piecewie

2018

110 000,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2018 Koszt całkowity inwestycji  110.000…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika w Piecewie

2021

105 671,02 zł

Zadanie realizowane było w roku 2021 Koszt całkowity inwestycji  105.671,02…

Zobacz inwestycję

Budowa parkingu koło Przedszkola

2017 -2023

95 643,00 zł

Zadanie realizowane było w latach 2017 -2023 Koszt całkowity inwestycji…

Zobacz inwestycję

Budowa Placu zabaw „Dębowy zakątek” w Tarnówce

2016

91 342,23 zł

Zadanie realizowane było w roku 2016 Koszt całkowity inwestycji  91.342,23…

Zobacz inwestycję

Budowa wiaty z tarasem w Płytnicy

2021-2022

90 148,86 zł

Zadanie realizowane było w latach 2021-2022 Koszt całkowity inwestycji  90.148,86…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi dojazdowej o nr dz. 672 obręb Tarnówka

2015

87 711,11 zł

Zadanie realizowane było w roku 2015 Koszt całkowity inwestycji  87.711,11…

Zobacz inwestycję

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m, oznaczona w ewidencji gruntów jako obręb Węgierce

2022

87 000,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2022 Koszt całkowity inwestycji  87.000,00…

Zobacz inwestycję

Przebudowa sieci wodociągowej w Annopolu wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

2021

86 892,55 zł

Zadanie realizowane było w roku 2021 Koszt całkowity inwestycji  86.892,55…

Zobacz inwestycję

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokolna

2018

80 934,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2018 Koszt całkowity 80.934,00 zł…

Zobacz inwestycję

Plac zabaw w Osówce

2018-2019

80 118,36 zł

Zadanie realizowane było w latach 2018-2019 Koszt całkowity inwestycji  80.118,36 …

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej w m. Sokolna

2017

80 000,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2017 Koszt całkowity inwestycji  80 000,00…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnówka

2017

80 000,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2017 Koszt całkowity inwestycji  80.000,00…

Zobacz inwestycję

Budowa wiaty w Węgiercach

2018-2022

75 722,81 zł

Zadanie realizowane było w latach 2018-2022 Koszt całkowity inwestycji  75.722,81…

Zobacz inwestycję

Zakup lamp ledowych Tarnówka I

2020-2021

75 272,18 zł

Zadanie realizowane było w latach 2020-2021 Koszt całkowity inwestycji  75.272,18…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w Płytnicy „Ostoja nad rzeką Płytnica”

2018- 2020

72 434,39 zł

Zadanie realizowane było w latach 2018- 2020 Koszt całkowity inwestycji…

Zobacz inwestycję

Budowa wiaty w Bartoszkowie

2018

61 483,73 zł

Zadanie realizowane było w roku 2018 Koszt całkowity inwestycji  61.483,73…

Zobacz inwestycję

Centrum zabaw, sportu i rekreacji Fit-Park przy sali wiejskiej w Piecewie

2016

61 062,57 zł

Zadanie realizowane było w roku 2016 Koszt całkowity inwestycji  61.062,57…

Zobacz inwestycję

Plac zabaw „Akademia Profesora Sowy – Odnowiony Plecemin” w Pleceminie

2017

60 857,06 zł

Zadanie realizowane było w roku 2017 Koszt całkowity inwestycji  60.857,06…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w Bartoszkowie

2021-2023

59 941,00 zł

Zadanie realizowane było w latach 2021-2023 Koszt całkowity inwestycji  59.941,00…

Zobacz inwestycję

Zakup lamp ledowych Tarnówka II

2020

58 868,33 zł

Zadanie realizowane było w roku 2020 Koszt całkowity inwestycji  58.868,33…

Zobacz inwestycję

Budowa Parku sportowego w Tarnówce

2019

58 000,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2019 Koszt całkowity inwestycji  58.000,00…

Zobacz inwestycję

Budowa rurociągu kablowego pod sieć światłowodową w miejscowości Tarnówka

2017

57 670,30 zł

Zadanie realizowane było w roku 2017 Koszt całkowity inwestycji  57.670,30…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi w m. Piecewo

2022

56 050,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2022 Koszt całkowity inwestycji  56.050,00…

Zobacz inwestycję

Przebudowa sieci wodociągowej w Tarnówce

2019-2021

55 400,51 zł

Zadanie realizowane było w latach  2019-2021 Koszt całkowity inwestycji  55.400,51…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w Węgiercach „Folwark na rozdrożu”

2018

53 000,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2018 Koszt całkowity inwestycji  53.000…

Zobacz inwestycję

Budowa wiaty w Ptuszy

2018

52 464,99 zł

Zadanie realizowane było w roku 2018 Koszt całkowity inwestycji  52.464.99…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw „Sokolniane siedlisko pod bocianim gniazdem” w Sokolnej

2017-2018

51 487,45 zł

Zadanie realizowane było w latach 2017-2018 Koszt całkowity inwestycji  51.487,45…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi Nr 112/1 w Pleceminie

2020

50 000,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2020 Koszt całkowity inwestycji  50.000,00…

Zobacz inwestycję

Budowa wodociągu w Tarnowcu

2021

43 590,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2021 Koszt całkowity inwestycji  43.590,00…

Zobacz inwestycję

I etap budowy wodociągu w Tarnowskim Młynie

2020

40 677,05 zł

Zadanie realizowane było w roku  2020 Koszt całkowity inwestycji  40.677,05…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi w Osówce

2021

38 911,18 zł

Zadanie realizowane było w roku 2021 Koszt całkowity inwestycji  38.911,18…

Zobacz inwestycję

Montaż punktów świetlnych w miejscowości Tarnowiec

2017

38 000,85 zł

Zadanie realizowane było w roku 2017 Koszt całkowity inwestycji  38.000,85…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi łączącej ul. Niepodległości i ul. Zwycięstwa

2021

36 900,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2021 Koszt całkowity inwestycji  36.900,00…

Zobacz inwestycję

Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Tarnówce

2019

34 256,48 zł

Zadanie realizowane było w roku 2019 Koszt całkowity inwestycji  34.256,48…

Zobacz inwestycję

Zakup oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku OSP w Osówce

2023

31 708,66 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 Koszt całkowity inwestycji  31.708,66…

Zobacz inwestycję

Montaż paneli fotowoltaicznych świetlica w Bartoszkowie

2022

28 350,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2022 Koszt całkowity inwestycji  28.350,00…

Zobacz inwestycję

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w Kościele filialnym p.w. Świętej Rodziny w Osówce

2024

25 759,00 zł

Zadanie zrealizowane zostanie  w roku 2024 Pozyskane dofinansowanie  25.759,00 zł…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw przy stadionie sportowym w miejscowości Tarnówka

2023

24 919,80 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 Koszt całkowity inwestycji  24 919,80…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w Ptuszy

2021

24 903,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2021 Koszt całkowity inwestycji  24.903,00 …

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika w Annopolu

2017

23 346,93 zł

Zadanie realizowane było w roku 2017 Koszt całkowity inwestycji   23.346,93…

Zobacz inwestycję

Budowa wiaty integracyjnej „Rybakówka” w Tarnówce

2018

23 228,21 zł

Zadanie realizowane było w roku 2018 Koszt całkowity inwestycji  23.228,21…

Zobacz inwestycję

Montaż oświetlenia drogowe w Płytnicy

2017

22 527,50 zł

Zadanie realizowane było w roku 2017 Koszt całkowity inwestycji  22.527,50…

Zobacz inwestycję

Remont sali w Sokolnej

2019- 2020

21 000,00 zł

Zadanie realizowane było w latach 2019- 2020 Koszt całkowity inwestycji…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw przy kompleksie edukacyjno-sportowym w miejscowości Tarnówka

2022

20 295,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2022 Koszt całkowity inwestycji  20.295,00…

Zobacz inwestycję

Budowa siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Osówka

2022

20 000,00 zł

Zadanie realizowane było w roku 2022 Koszt całkowity inwestycji  20.000,00…

Zobacz inwestycję

Modernizacja studni w Pomiarkach

2022

17 694,30 zł

Zadanie realizowane było w roku 2022 Koszt całkowity inwestycji  17.694,30…

Zobacz inwestycję

Zakup lamp ledowych w Pleceminie

2020

15 425,50 zł

Zadanie realizowane było w roku  2020 Koszt całkowity inwestycji  15.425,50…

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w Annopolu

2022

14 722,50 zł

Zadanie realizowane było w roku 2022 Koszt całkowity inwestycji  14.722,50…

Zobacz inwestycję

Zakup lamp ledowych w Sokolnej

2023

14 172,60 zł

Zadanie realizowane było w roku 2023 Koszt całkowity inwestycji  14.172,60…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi w Piecewie

2021

11 175,59 zł

Zadanie realizowane było w roku 2021 Koszt całkowity inwestycji  11.175,59…

Zobacz inwestycję
100

Tyle dużych inwestycji zrealizowaliśmy dla Was

49 804 378,97 zł

To łączny koszt zrealizowanych inwestycji

37 569 255,44 zł

To łączna kwota pozyskanych dofinansowań

Wszystkie inwestycje